ورود نمایندگان
X

مدل : 10020A01610
طول کل محصول: 22mm
وزن کل: 11.9gr
ابعاد کلی: 16mm
حداکثر ضخامت: 4mm

قیمت : 1,300,000 تومان

10020A01610